El passat 30/12/2021 es va publicar l’RDL 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

Aquest comporta un gran canvi sobretot en la simplificació dels contractes i la reducció de la taxa de temporalitat.

Estableix també una nova regulació dels contractes formatius, amb l’objectiu de facilitar la incorporació de les persones joves al mercat laboral, i desapareix la possibilitat de formalitzar contractes per a obra o servei determinat.

D’altra banda, els contractes de durada determinada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresari/ària a la finalització d’aquest.

Aquestes i moltes coses més seran analitzades en el curs per a intentar esclarir aquells aspectes que estan suscitant majors dubtes.

QUAN: Divendres 11 de març de 10 a 13h
ON: En línia
PREU: Gratuït per a socis d’ACAD (50 € no socis)
INSCRIPCIONS

Estructurarem l’acció formativa en dos blocs, un teòric i un de preguntes i dubtes que ens pogueu plantejar, del vostre dia a dia.
 
Bloc teòric:

  1. Novetats en les relacions laborals. Especial menció a la contractació temporal i contractació per a la formació.
  2. Novetats en la negociació col·lectiva, ultraactivitat.
  3. Novetats en la Seguretat Social. Especial menció als canvis respecte a la cotització i repercussió en pensions.

Bloc preguntes i/o dubtes.
 
Tothom podrà plantejar situacions del seu dia a dia que li generin dubtes al respecte, tenint en compte la reforma laboral. Aquest bloc serà dinàmic i participatiu.
 
Totes aquestes qüestions i més, les abordarem en el Webinar.

Docent: ELISABETH NAVARRO
Advocada laboralista, auditora socio-laboral, agent d’igualtat per les organitzacions empresarials, tècnica superior en prevenció de riscos laborals i Sòcia de RRHH INTEGRAL, entitat especialitzada.