Qui som

Associació ACAD

 

ACAD, Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya, som una patronal de Residències, Centres de Dia, Apartaments tutelats i altres equipaments d’atenció a la dependència, que volem promoure el benestar de la gent gran i la qualitat dels serveis prestats a través de les nostres entitats associades.

Som la primera patronal en la que els membres de la Junta Directiva, en els seus estatuts, s’han compromès a no optar a concursos públics. La nostra associació sense ànim de lucre, neix amb un esperit de diàleg amb l’Administració, de negociació transparent, amb l’interès d’arribar a acords construïts conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i els centres d’atenció a la dependència, partint de les necessitats reals del sector, tot i els moments de dificultat actual