Us proposem la sessió formativa: La prestació d’ajuda a morir (l’Eutanàsia). L’experiència de l’aplicació de la llei a Catalunya.

La sessió anirà a càrrec de Francesc José María Sánchez:

Advocat
Expert en Dret Sanitari i dels Serveis Socials i Bioètica
Vicepresident de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya de la prestació d’ajuda a morir
Vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

Dades de caràcter pràctic:
Quan: Dimarts 18 d’abril de 10 a 12 h
On: Sessió online
Preu: Gratuït per a socis d’ACAD (40 € no socis)

INSCRIPCIÓ

Índex:

  1. La regulació legal a Espanya del dret a morir dignament. Finalitat, efectes legals, requisits del sol·licitant i de la sol·licitud (sol·licitud mitjançant un DVA), procediment d’accés, recursos.
  2. La despenalització de l’eutanàsia.
  3. La Comissió de Garantia i Avaluació  de Catalunya de la prestació d’ajuda a morir: composició, funcions i experiència.
  4. L’objecció de consciència dels professionals sanitaris.

Objectius:

  1. Tenir coneixement del significat de l’eutanàsia, antecedents i evolució.
  2. Comprendre la configuració legal del dret a l’eutanàsia i dels requisits per al seu exercici: personals, clínics i procedimentals.  Així com, conèixer el procediment de sol·licitud i accés a la prestació i els diferents actors que hi participen i les seves funcions.
  3. Saber diferenciar altres pràctiques clíniques que no són eutanàsiques.

Tenir coneixement de la configuració legal de l’objecció de consciència.