Davant la convocatòria de vaga presentada per divendres 8 de març avui s’ha publicat al DOGC l’ORDRE EMT/38/2024, de 5 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a Catalunya durant les convocatòries de vaga general previstes per al dia 8 de març de 2024.

L’Ordre estableix els següents serveis mínims per al nostre sector:

1.11 Personal d’empreses que realitzen funcions d’assistència i serveis socials:

  1. b) Ajuda a domicili: s’han de prestar els serveis urgents, necessaris i inajornables.
  2. d) Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.
  3. g) Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis.

h) Teleassistència: 85% del servei de teleoperadors i personal assistencial.