El departament jurídic d’ACAD, ha elaborat una segona nota informativa, sobre el complement de productivitat extraordinari als professionals que hagin prestat serveis als centres residencials de gent gran, període de l’1 de març fins al 31 de maig 2020, en base al Decret-Llei 24/2020, de mesures extraordinàries en matèria de personal; després de la reunió mantinguda amb el DTASF / Sindicats / Patronal / alguna que altre entitat, el dia 15 de setembre, on s’han anat resolent dubtes.

Trobareu a continuació la NOTA INFORMATIVA: