Divendres ACAD va participar en la reunió amb la Secretaria d’Afers Socials i Famílies on es va continuar negociant les condicions de les tarifes per aquest any 2022.
 
La Secretària d’Afers Socials i Famílies, la Sra.  Anna Figueras, va manifestar la necessitat de tancar aquest acord de forma immediata, ja que si aquest no entra dins dels pressupostos del 2022, Intervenció General no permetria aquest pagament i no serà possible dur a terme cap increment de tarifes.
 
El percentatge d’increment, el 3%, no és qüestionable, ja que el pressupost de l’any 2022 ja està tancat i no permet alternacions. Totes les parts som conscients que la conjuntura que ens envolta no té res a veure amb la que hi havia en el moment de l’aprovació dels pressupostos i amb aquesta conjuntura el 3% és insuficient.
 
Així doncs, la negociació d’aquests darrers dies tracta principalment dues qüestions: el respecte del marc de la negociació col·lectiva i la no ingerència de l’administració en aquest, i l’establiment d’unes bases per iniciar al més aviat possible un acord de tarifes 2023 satisfactori.
 
ACAD agraïm expressament el tarannà negociador que es manté en aquesta legislatura per part de la Conselleria de Drets Socials.