Us fem extensiva la Resolució de provisió de places, relativa a la convocatòria per a la provisió de serveis de la xarxa de serveis socials d’atenció pública, en règim de concert social, per als serveis de residència assistida i centre de dia per a gent de caràcter temporal o permanent.

Aquesta Resolució recull les al·legacions estimades i desestimades i les places assignades.

Del total de 921 places convocades, se n’han assignat 693 i n’han quedat 228 de desertes.