El passat 28 de desembre ACAD va entrar un ESCRIT al Departament de Drets Socials en què sol·licitàvem la publicació de la propera nòmina de centres col·laboradors, la nòmina de desembre que incorpora l’increment de tarifa de 2022 amb data efecte 1 de gener.

Sol·licitàvem la seva publicació per facilitar als centres el càlcul de la liquidació de l’IVA.

Avui hem rebut RESPOSTA per part del director general de Prestacions Social que ens informa que la publicació de la nòmina de desembre serà publicada abans de l’11 de gener.