Davant la recent provisió de places per a la provisió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, ACAD ha sol·licitat al Departament de Drets Socials una formació específica per a la confecció de la factura electrònica.

Des de Departament ens informen que estan procedint a la incorporació als seus sistemes de tota la informació de les noves places/entitats proveïdores derivada de la Resolució.

També se’ns ha informat que tots els centres rebran aquesta setmana un correu amb l’enllaç a les instruccions de facturació i tota la informació necessària per a l’autoaprenentatge de l’operativa de facturació electrònica.

Addicionalment, se’ns ha avançat que hi ha prevista una formació específica de facturació electrònica per al pròxim 23 de juliol, data encara provisional. ACAD ja ha demanat que, donada la importància d’aquesta formació, s’avanci la data.

D’altra banda, se’ns informa que les places declarades desertes en la Resolució definitiva seran assignades mitjançant provisions directes d’acord amb les indicacions de planificació en funció de les necessitats (llistes d’espera) i la disponibilitat de places vacants al territori.