El dijous dia 20 de juliol vàrem assistir, donant compliment a l’acord subscrit el passat dia 1 de juny d’enguany i atès el que disposa el pacte Novè del mateix, a la primera reunió de la comissió de seguiment de l’acord sectorial de bases per a la construcció d’un Sistema de Serveis Socials propi de Catalunya, que es va celebrar a la seu del departament de Drets social.

Us destaquem els punts més importants de la reunió:

0. Introducció del Conseller

 
Amb caràcter previ, el Conseller Carles Campuzano ens va dir que s’ha iniciat el procés legislatiu de redacció de la Llei de Concertació Social.
 
S’annexa l’Acord de Govern del 18/07/2023.
 

 1. Ordre de tarifes

 
Ens comenten que tenen un pressupost nou per 83 milions d’euros, distribuïts en:

 • Gent Gran ……………….   36,5 milions
 • Discapacitats …………..   32,0 milions
 • Salut Mental  ……………    9,0 milions
 • Atenció Precoç  ………..    3,0 milions
 • Drogues/VIH  …………..    2,5 milions

 

 • En la segona quinzena de setembre s’aprovarà l’Ordre d’actualització de tarifes.
 • Al mes d’octubre es produirà el pagament de increment de tarifes + el 2,08% extra d’increments energètics.
 • La regularització de les tarifes de gener a agost es farà al setembre, mes en que ja s’aplicaran les noves tarifes:
 • col·laboradors en la nòmina = cobrament a finals octubre.
 • concertats en la facturació = cobrament a finals novembre.

 

2. Revisió de les PEVS

 • Ara no entrarà la revisió de l’increment dels Centres de dia ni del SAD
 • La revisió dels PIAs es farà amb efectes de futur, no retroactius.

 

3. Estudi de costos

 
Fases de l’estudi de costos:
 

 1. Revisió de costos per part dels experts contractats  per la Conselleria (4 economistes ja contractats)
 2. Revisió de la Cartera de Serveis
 3. Revisió analítica
 4. Temps previst de durada 2 anys (1+1)
 5. Metodologia:
 1. Determinació del mètode
 2. Proposta actualitzada dels economistes
 3. Validació acadèmica
 4. L’ordre en que faran els treballs: els serveis més afectats i els més urgents

 
La Comissió de seguiment marc, on estem patronals, es tornarà a reunir abans del 15 de setembre i designarem els tècnics que formaran les taules tècniques.
 
 

4. Revisió de la cartera de serveis

 
S’efectuarà un estudi dels Recursos Humans del Sector i dels convenis laborals aplicables.
Les taules tècniques faran:

 • La diagnosi actual de la Cartera de Serveis
 • Estudiaran la potencial entrada de nous Serveis
 • Estudiaran la potencial sortida de Serveis actuals
 • Propostes de millora

 
A la tardor faran balanç del Pla Estratègic. Ens passaran còpia de les conclusions.
 

5. Incorporació del DSO a l’AQUaS

 • S’està iniciant l’entrada del Departament.
 • S’ha de fer una modificació dels actuals estatuts de l’AQUaS: modificar el nom per a què reculli AQUaSS.
 • S’estudiarà el cost econòmic que suposa la incorporació del DSO.
 • En 1 any, Primària  estarà compartint informació en un 60%.
 • Quant a Gent Gran, s’aprofitarà que el Sector utilitza els mateixos programes (són pocs) i afavoreix processar la informació.
 • Volen recuperar l’estudi de necessitats sanitàries de les persones dependents.
 • Col·laboració amb la fundació TIC Salut Social.

 

6. Funcionament i pla de treball de la Comissió de Seguiment

 • Es farà una convocatòria a final d’any.
 • Les designes de membres per part de les patronals s’han de donar al cap de Gabinet, Sr. Oriol Puig.

 

7. Precs i preguntes

 • Els Sindicats (CCOO-UGT) varen demanar el trasllat efectiu dels increments de tarifes als salaris dels treballadors, insistint en què és un mandat del Parlament.

 

Naturalment, us continuarem informant de qualsevol novetat al respecte.