Com bé sabeu ACAD defèn davant del Departament de Drets Socials que és necessari realitzar un complet estudi de costos dels diferents serveis de la Cartera de Serveis Social i adequar les tarifes a la realitat, tenint en compte les millores que ja incorpora el Decret d’acreditació i les necessitats de millora de condicions laborals.

Som conscients que aquest estudi, que es reclama legislatura rere legislatura, requereix temps i en l’impàs hem de negociar amb el Departament, any rere any, l’actualització de tarifes dels serveis.

Aquest any 2023 no difereix en la negociació anual, però sí que difereix en el fet que la prestació dels serveis s’ha encarit com mai ho havíem vist, triplicant-se els preus de la llum i el gas i un IPC que afecta la resta de subministraments i naturalment als costos salarials.

Davant d’aquesta situació, i veient que perilla la negociació pressupostària en la qual hi ha una proposta d’increment del 7%, insuficient, però la millor opció damunt de la taula, les principals patronals del sector de la gent gran sol·licitem al Govern que confirmi aquest increment.  

Acabada la negociació pressupostària, s’anuncia un increment de tarifes per l’any 2023 del 4%, una proposta que des d’ACAD veiem del tot insuficient i fins i tot ofensiva, ja que, partint d’un dèficit tarifari, i davant d’aquesta escalada de preus, no es pot demanar als centres que assumeixin els sobrecostos, conscients que alguns centres no ho podran aguantar.

Aquest anunci ha unit el conjunt de patronals de l’àmbit social (Gent gran, infància, discapacitat, etc.), que sol·licitem, de forma conjunta, una reunió urgent amb el Conseller per tal que es replantegi l’increment.

La manca de resposta per part de la conselleria fa que les mateixes patronals assistim, el 7 de febrer, presencialment, al Parlament, a la Comissió de Drets Socials, on el Conseller Campuzano presenta i defèn la proposta de pressupostos. És en aquesta compareixença que el Conseller justifica el 4% dient que ha de repartir entre dues prioritats: creació de noves places i increment tarifari. En el torn de rèplica, tant PSC com Junts per Catalunya, manifesten que troben insuficient la pujada de preus.

Avui, la unió de patronals de l’àmbit social, estem insistint a reunir-nos, de forma conjunta amb el Conseller, abans de la votació definitiva dels pressupostos, per tal que escolti les nostres necessitats i fer-li veure que un increment tarifari del 4% aboca al tancament de centres petits amb menys marge i economies d’escala.

Naturalment, us anirem informant de les diferents accions que anem realitzant, sigui com ACAD o acompanyats del conjunt del sector, per lluitar per un increment tarifari millor per aquest any 2023.