El 70% dels treballadors del sector de la dependència quedarien exclosos del nou acord de conveni presentat per sindicats i altres organitzacions patronals

 

ACAD, juntament amb PIMEC, UPIMIR, ACES i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, mostra el seu rebuig a l’acord per a la constitució del primer conveni català d’atenció a la gent gran. Aquest conveni ha estat signat per les patronals Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Unió Catalana d’Hospitals (UCH) i Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), i els sindicats majoritaris al sector, UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya, sense tenir en compte al 70% de treballadors del sector ni la resta de patronals.

 

ACAD presenta algunes consideracions a l’acord de Conveni:

 

  • La proposta d’acord presentada exclou el 70% de treballadors del sector i només representa 3 de les 8 patronals. Aquest conveni s’ha fet sense cap tipus de diàleg ni consens entre els actors implicats en l’àmbit assistencial, i a més s’ha redactat amb presses que no s’ajusten a la importància del nostre sector.
  • Aquest nou conveni generaria dues categories laborals, provocant l’aparició de professionals de primera i de segona i generant un greuge comparatiu que pot abocar a dificultats la gestió dels centres amb un percentatge elevat de places sense finançament públic.
  • Aquesta proposta d’acord autonòmic necessita d’autorització del VII Convenio Estatal per poder ser tirada endavant.
  • El sector està travessant un moment molt complicat en tots els àmbits i hem d’assegurar la viabilitat econòmica dels serveis que oferim als centres de dia i les residències de gent gran.
  • Seria molt bona notícia que s’apugessin les tarifes i que es milloressin les condicions laborals i econòmiques dels professionals del sector. Però des d’ACAD creiem que això s’ha d’aconseguir tenint en compte a tots els actors i a tota la pluralitat del sector a Catalunya i sense cap exclusió.

 

ACAD no ha estat convidada  a cap reunió de redacció d’aquesta proposta d’acord Per Joan Gràcia, president d’ACAD “el que hi ha no deixa de ser un acord entre parts. Si s’iniciés la redacció d’un conveni, nosaltres demanarem estar presents perquè la presència i representativitat d’ACAD són per tenir-les en compte. Som la segona patronal de Catalunya, i la primera en centres de dia. Acomplim amb tots els requeriments legals com per formar part d’una taula negociadora, si aquesta arribés a establir-se algun dia.”

 

ACAD, que representa més de 9.000 places de residències i serveis d’atenció a la dependència, continuem treballant per garantir el màxim benestar i salut dels nostres usuaris i usuàries.

Barcelona, 11 de febrer de 2021