Fem difusió de l’ORDRE DSO/210/2022, de 15 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvenció per al pagament d’un complement de productivitat extraordinari únic al personal de serveis de neteja previst a l’Acord GOV/126/2022.

Aquesta ordre estableix una subvenció de 450 € pel personal de neteja integrat en les empreses, que varen prestar servei entre l’1 de març i el 31 de maig del 2020, ambdós inclosos, entès com a pagament d’un complement de productivitat extraordinari únic.

Aquest pagament, que va ser fortament reclamat per ACAD, reconeix justament la implicació i l’esforç d’aquest col·lectiu durant l’esclat de la pandèmia de la COVID-19.

Des d’ACAD lamentem que de forma expressa el text exclogui d’aquest complement el personal de neteja d’empreses subcontractades, ja que independentment de qui contractava la treballadora, aquesta va estar a primera línia en aquells moments tan difícils.