Després de rebre moltes consultes al respecte, us recordem que el PLA DE FORMACIÓ ANUAL és una eina indispensable per poder donar compliment a l’article 23.3 de l’Estatut dels Treballadors, en favor de les necessitats de l’empresa i en sintonia amb els treballadors que hi formen part.

A més de ser un dels indicadors de qualitat de qualsevol norma, amb certificació o sense, ara amb el recent Decret d’acreditació 69/2020 és un dels requisits indispensables de la documentació que se’ns requereix, així com la justificació de la formació que s’ha portat a terme durant l’any.

El pla de formació no és un document estàndard, s’ha d’elaborar i revisar anualment segons les necessitats formatives. D’altra banda, és també una exigència del servei d’Inspecció.

Recordeu que la formació obligatòria per llei (Riscos Laborals o LOPD bàsica) no computen com a formació professional per al treball i tampoc és susceptible de bonificació, ja que no suposa una millora ni una actualització de competències. De fet, així queda palès en una recent sentència de l’Audiència Nacional.

Tingueu en compte que des d’avui teniu 15 dies per formalitzar accions formatives amb el crèdit de 2022.

Per últim, si necessiteu assessorament per a preparar el pla de formació anual, ACAD disposa d’una col·laboradora que us pot oferir l’assessorament oportú.