Us informem que hi ha oberta una nova convocatòria d’avaluació i acreditació de les competències professionals i vies no formals de formació, la data límit de preinscripció és fins al 14 de juliol.

S’han convocat 320 places per l’àmbit d’Atenció a persones en situació de dependència.

D’altra banda us recordem que les persones contractades en època COVID que no disposin de l’experiència mínima ni dels títols oficials, han de sol·licitar l’habilitació provisional que és vàlida per continuar treballant fins al 31 de desembre de 2022. Aquesta habilitació es dona amb el compromís de fer formació o passar per un procés d’avaluació i acreditació de les competències abans de la data indicada. Si aquestes persones no tenen un mínim d’experiència de 3 anys, no podran participar en cap procés d’avaluació i acreditació de les competències, per tant hauran de fer la formació, com a mínim, d’un certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.