Compartim amb vosaltres el correu que ens fa arribar Montserrat Vilella i Cuadrada, directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat on ens informa de la recent publicació del nou Pla Sectorial a l’entorn residencial, el document de “Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial”.
 
Amb relació al nou pla comentar-vos que trobareu marcat en groc els diferents canvis i incorporacions que s’han realitzat amb relació al Pla anterior. Així mateix i com a aspectes a destacar tenim els següents:
 

  1. Cribratge de professionals. Es mantindran els 3 cribratges setmanals als professionals no vacunats i 1 quinzenal als professionals vacunats.
  2. Els residents correctament vacunats i són contacte estret d’un cas seran tractats de forma específica i no realitzaran quarantena. Aquests persones faran vida amb el seu grup de convivència, no s’aïllaran a la seva habitació per tant podran fer activitats grupals sempre amb el seu grup de convivència, però no podran rebre visites ni fer sortides fins que els dos primers PCR que li realitzem als 0 i 4 dies surti negatiu, a partir d’aquest moment podran reprendre les visites i les sortides terapèutiques al voltant de la residència. 
  3. Es permetrà de forma generalitzada el contacte físic entre visitants i residents que estan a la zona verda (per tant no exposats al virus) o groga si són del nou grup de pacients (per tant tenen dues PCR negatives).
  4. S’autoritzaran tota mena de sortides i només es demanarà una prova PCR al retorn si el resident ha passat més de tres setmanes fora. A la resta no demanar cap prova ni quarantena.