El conflicte és part consubstancial a tota organització humana i en els centres d’atenció a la dependència particularment, a causa de l’alt contingut emocional, d’estrès i de les múltiples interaccions que es necessiten per treballar en aquestes organitzacions. Els conflictes són esgotadors i les direccions d’aquests centres no arriben a dimensionar els costos que els ofereix mantenir els conflictes “vius”.

Fora bo no tractar els conflictes amb trivialitat per tal d’evitar que aquests acabin fent realment mal a les persones treballadores, a l’organització mateixa i molt possiblement estiguin afectant la qualitat del servei.

Cal que els centres introdueixin mecanismes per MITJANÇAR i transformar els conflictes com a part de la cura dels seus treballadors i que aquests no es converteixin en una sobrecàrrega afegida per als professionals.

Des d’ACAD us oferim el curs: Mediació de conflictes en centres d’atenció a la dependència

Es tracta d’una formació en obert i format online, que tindrà lloc el proper dilluns 30 de gener de 10:00 a 14:00

Preu:
Socis d’ACAD: 52 € (100% bonificables)
No socis d’ACAD: 65 € (es podran bonificar fins a 52 €)

Podeu formalitzar aquí la vostra INSCRIPCIÓ.

Es tracta d’un curs dirigit a equips directius de residències i centres de dia
 
OBJECTIUS

 • Desenvolupar la capacitat de reflexió, tant individualment com col·lectivament.
 • Augmentar la satisfacció laboral dels professionals
 • Promoure i fomentar a l’organització una nova cultura del conflicte
 • Donar suport a les organitzacions, a la recerca d’un millor funcionament.

 
METODOLOGIA/DURADA
Amb aquesta xerrada teòrica –pràctica de 4h ajudem els equips a saber manejar de manera més positiva els desacords perquè puguin transformar les relacions tenses i improductives en cooperació eficaç i harmònica.

CONTINGUTS

 • El conflicte
  • ¿És bo o és dolent?
  • ¿Com reaccionem davant dels conflictes?
  • Definició i cultura del conflicte & nova cultura del conflicte
  • El conflicte com a procés; escalada conflictual
  • Solucionar o transformar conflictes

 

 • Mitjançar en conflictes
  • Tipus/models de mediació
  • Tècniques de mediació-automediació

 

 • Com dissenyar un dispositiu de mediació a la residència
  • Disseny de la sala
  • Objectes

Professional