Compartim amb vosaltres la Instrucció 27/2020, de 22 d’octubre, de pagament de les places col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada, pels costos addicionals, la reserva de places i les lliures d’ocupació, per l’ús de serveis socials de caràcter residencial i diürn acreditats dels proveïdors del Sistema Català de Serveis Socials, per l’aplicació del Decret Llei 29/2020, de 28 de juliol, modificat pel Decret llei 35/2020, de 20 d’octubre.

INSTRUCCIÓ 27/2020