Us informem que, tal i com ha vingut reclamant ACAD a les diverses reunions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aquest ja ha començat a posar-se en contacte amb les empreses del Servei d’Atenció a Domicili registrades al RESES, amb independència de la fórmula de finançament que tingui aquest servei.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar a vacunes.tsf@gencat.cat, indicant en el tema del correu: PREGUNTA SXXXXX, on SXXXXX és el Codi RESES del vostre SAD.