Avui ens hem posat en contacte amb Carmen Cabezas com a Secretària de Salut pública per posar en el seu coneixement la difícil situació que està suposant per les residències el PCR falsos positius que estan apareixent en els cribratges periòdics a personal asimptomàtic i correctament vacunat.

Des del CAP se’ls dona la  baixa per 10 dies sense la realització d’una segona PCR de comprovació. Ens comuniquen alguns associats que han fet aquest segon PCR de comprovació pel seu compte, sortint aquest negatiu, i així aconsegueixen que el CAP faci una tercera PCR i/o serologia, per descartar que sigui un cas d’autèntic covid i permeti donar  d’alta el treballador i aquest es pugui reincorporar abans dels 10 dies de la baixa inicial.

És urgent resoldre aquest problema, ja que estem en ple període de vacances i és molt, però que molt difícil cobrir les baixes i s’està desatenent els usuaris. La prolongació d’aquesta situació pot ocasionar un col·lapse assistencial en molts centres.

D’altra banda pensem que aquesta comprovació s’hauria de fer igualment als usuaris asimptomàtics, per poder descartar que siguin casos de falsos positius i evitar el seu aïllament innecessari durant 15 dies, sols a les habitacions, amb els perjudicis tan greus que comporta per la seva estabilitat emocional.

Des d’ACAD proposem com una possible solució a aquest problema podria ser la realització de PCR gen RdRP superior a 38, també coneguda com a PCR en temps real, que detallen la càrrega viral.

Tan bon punt tinguem una resposta al respecte us la farem saber.