Formació

Webinar: Mesures jurídiquesde protecció de les persones (Testament, testament vital, tuteles, guardes de fet, etc.)

Webinar: Mesures jurídiquesde protecció de les persones (Testament, testament vital, tuteles, guardes de fet, etc.)

Us proposem un webinar on tractarem les diferents opcions de Mesures jurídiques de protecció de les persones: testament, testament vital, poders preventius, autotutela, guardes de fet, incapacitació judicial, ... S'explicarà tant en què consisteix el procediment...