Formació

Dret a la desconnexió digital

Dret a la desconnexió digital

El dret a la desconnexió digital és un dret laboral dels empleats a no connectar-se a cap dispositiu digital de caràcter professional o del programari de l'empresa durant els seus períodes de descans i vacances. Així com el dret a no contestar les trucades,...