Compartim amb vosaltres l’escrit que hem entrat per registre tant al Conseller de Salut, com a la Consellera de Drets Socials, referent a l’activació del mecanisme d’auto gestió de la baixa mèdica per simptomatologia compatible amb la Covid.