Ahir el conjunt del sector de la gent gran depenent va mantenir una reunió amb Oriol Amorós, secretari general de Drets Socials, Lluís Torrents, secretari d’Afers Socials i Carles Manel Macian, director de Serveis.

La primera notícia, malgrat saber que tot el sector ho considera clarament insuficient, va ser que el límit d’increment de tarifes per aquest any 2023 serà el que ve marcat pels pressupostos: el 4%: “El marge per millorar el 4% és zero“, va remarcar el secretari general.

En la seva segona intervenció, després de la negativa enèrgica de totes les patronals a acceptar-ho, va afegir que estan negociant amb el Departament d’Economia una aportació extraordinària per a sobrecostos energètics i de subministraments.

En el torn d’intervenció de les patronals el to general va ser dur i contundent, manifestant de forma unitària que el sector no pot acceptar un increment del 4% quan hi ha uns costos de subministraments disparats i als centres “falten mans” per donar un bon servei, “mans” que no es poden retenir amb els sous actuals.

En la mateixa reunió es va plantejar la possibilitat d’iniciar mobilitzacions per tal de pressionar el Departament a replantejar aquest increment.  

Us detallem, breument, altres missatges que se’ns va adreçar a la trobada:

1- Hi ha un compromís per part del Departament de fer un escandall de costos de tots els serveis de la Cartera de Serveis Socials:Això farà que l’increment del 2024 no sigui lineal per a tots els serveis socials, com aquest any i també l’anterior, sinó que l’increment tingui en compte el cost real de la prestació del servei. Un escandall d’aquest tipus permetrà fer front, de forma més eficient, a possibles sobrecostos (com els actuals de l’energia), ja que fàcilment sabrem com afecten el cost final del servei.

Aquests estudis de costos permetran a més generar transparència, tant de cara al sector i als usuaris, com, en l’àmbit intern, per defendre la necessitat de més recursos pressupostaris.

Per fer l’estudi es compta amb el grup d’economia aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i serà dirigit per Oriol Amat, rector de la Universitat i Catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat.

En paral·lel hi ha la incorporació, dins del Departament, d’un gabinet d’economistes estables, grup de quatre economistes, perfil inexistent fins ara.

2- Es vol establir una relació amb els proveïdors de serveis basada en l’orientació a resultats i la seva anàlisi:

Per aquest motiu el Departament de Drets Socials s’adhereix a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) amb qui s’establiran indicadors de qualitat a implementar, buscant un model semblant al que hi ha al Departament de Salut.

3- Compromís de reduir a la meitat el procés de tramitació del grau i assignació del PIA.

Se’ns explicita que principalment es tracta de fer el tràmit menys farragós i que no siguin dos processos separats el de l’obtenció del grau i el de resolució del PIA.

4- Reduir a la meitat les llistes d’espera.

Amb diferents eines: d’una banda, es preveu incorporar 2.000 noves places públiques, facilitar la incorporació de més beneficiaris a la PEV, fent els ajuts més progressius. També, però, comptant millor les llistes d’espera i incorporant com a persones ja ateses aquelles amb serveis de teleassistència avançada.