Compartim amb vosaltres l’escrit que hem fet arribar a la Directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, a la Secretària general de Drets Socials, a la Secretària d’Afers Socials i Famílies i a la Directora general de Planificació en Salut explicant-los la necessitat de mantenir vigents les mesures econòmiques de sobre cost Covid així com la importància d’ampliar-les a les places privades.

L’escrit el signem conjuntament:

• Associació Catalana d’entitats de Salut (ACES)
• Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD)
• Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (CESOCAT)
• La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
• Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR)