Divendres vàrem assistir a una reunió convocada per la secretària d’Afers Socials i Famílies per tal de tractar detalladament cadascun dels endarreriments en els pagaments, tant de conceptes extraordinaris per Covid com de conceptes ordinaris.

Segons el Departament el motiu dels endarreriments és l’increment de conceptes a gestionar així com el fet de treballar amb pressupost prorrogat.

Trobareu en el document adjunt el detall de cada concepte, separats per tipologia de plaça i any (2020 i 2021) amb la data prevista de pagament que ens va comunicar la Secretaria.

Es van comprometre a pagar els conceptes reclamats per ACAD d’error en el pagament dels centres de dia col·laboradors:

  • Primera quinzena de setembre en centres de dia independents que van reobrir.
  • Diferencial de sobrecost Covid respecte del pagat als centres de dia concertats.

Des d’ACAD anirem fent un seguiment del seu compliment.