Quan:  Dilluns 6 de juliol de 11.00 a 13.00
Dimecres 8 de juliol de 11.00 a 13.00
La formació es durà a terme a través de la plataforma Zoom
Preu: 65€ socis, 85€ no socis

Amb l’objectiu de donar compliment als requeriments d’estar formats en Neteja i Desinfecció contra la COVID19 adaptada als nostres serveis, des d’ACAD hem preparat un curs monogràfic dirigit a:

 • Directors Tècnics
 • Responsable Higiènic Sanitari
 • Responsable del centre en cas d’absència d’aquests (figura del responsable d’higiene i protecció sanitària)
 • Netejadores

Donada l’alta rotació i suplències que tenim en aquest perfil laboral, i tenint en compte que aquesta formació no és bonificable, recomanem que es formin els Directors, per poder ser a futur qui transmetin als seus treballadors o personal a càrrec els coneixements i recursos apresos.

Objectius del Curs:

 • Que els responsables del servei coneguin quina normativa hi ha al respecte i com aplicar-la
 • Que els responsables sàpiguen transmetre els coneixements adquirits a qualsevol treballador del centre o servei
 • Conèixer els conceptes de la neteja i desinfecció general, aplicada a la COVID19
 • Conèixer els principals procediments de neteja manual i mecànica aplicable als nostres serveis
 • Conèixer els productes de neteja i desinfecció
 • Saber què són les Desinfeccions certificades
 • Com elaborar el protocol de neteja adaptat al centre per verificar l’acompliment de la normativa als nostres serveis.

 Us fem saber que:

 • Es farà entrega de temari en format dossier digital per seguir el curs i les explicacions.
 • El segon dia de curs hi haurà oportunitat de preguntes.
 • S’emetrà un certificat d’aprofitament al finalitzar el curs, dirigida a la Entitat que hi participi.
 • En aquesta ocasió podeu fer servir la mateixa connexió de la plataforma virtual per cada centre