En AQUEST ENLLAÇ podeu trobar les resolucions d’atorgament i de denegació de l’ajut a persones treballadores de centres residencials que s’han publicat i notificat a través de l’e-Tauler.

Per saber si sou beneficiari de l’ajut, podeu consultar les resolucions o bé accedir al cercador d’ajuts, en el qual podeu buscar per les inicials del nom i cognoms de la persona beneficiària. Si feu la cerca per DNI o document identificador, recordeu que per tal de protegir les dades, només heu de posar les 4 xifres centrals.

La informació que trobareu és si se us ha atorgat l’ajut, amb indicació de l’import, o bé si s’ha denegat la vostra sol·licitud. En aquest darrer cas, també s’ofereix la informació sobre el motiu de la denegació. En cas que no hi esteu d’acord, us recordem que podeu interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes, mitjançant el formulari d’aportació de documentació que trobareu en el tràmit.