Des de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies, atesa la situació d’emergència per sequera, ens fa arribar un seguit de recomanacions a implementar en els centres organitzades per la prioritat temporal en què caldria executar-les.

Per altra banda, ens encoratgen a informar el personal de les accions d’estalvi d’aigua, en especial, els professionals que fan al servei d’atenció domiciliària, perquè poden fer arribar la consigna de la necessitat de l’estalvi d’aigua a moltes llars. Per això, se’ns facilita aquesta la presentació “Estalviem aigua a la feina” per transmetre tant en reunions com en formacions internes del personal.
 
Tota la informació sobre la sequera la podeu trobar al Portal de la sequera; les afectacions particulars per territori es poden consultar a El visor de la sequera. I si voleu fer alguna consulta concreta, la podeu enviar a aquesta bústia.