Des d’ACAD estem fent un estudi que pretén obtenir una fotografia real i actual de la cobertura sanitària que donen els Centres d’Atenció Primària a les persones que viuen en centres residencials.

L’objectiu d’aquest estudi és fer-ne una valoració i posteriors propostes de millora als Departaments corresponents.

Actualment, coexisteixen diferents formes o circuits de relació entre les persones que viuen a una residència i els equips d’atenció primària que els correspon, i en funció d’aquesta relació ens trobem que les professionals sanitàries de les residències assumeixen diferents càrregues de treball. Volem doncs ser capaços de quantificar els circuits existents i fer propostes unificadores on prevalgui el dret de les persones residents a ser atesos per la sanitat pública.

Us agrairem que doneu resposta a aquest FORMULARI per tal de recopilar les dades necessàries.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.