Us informem que actualment hi ha oberta una línea d’ajuts per a la contractació de joves. 

Es tracta d’un ajut directe a les empreses per a contractes indefinits, amb un període mínim de permanència de sis mesos

Són ajuts adreçats a les empreses, incloent-hi empresaris autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, per contractar joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) i donats d’alta com a demandants d’ocupació al SOC. Els joves han de tenir entre 16 i 29 anys.

El termini de sol·licitud dels ajuts s’acaba el 31 de març de 2023 i tenen una quantia fixa fins a un màxim de 4.800 € per contracte.

En el cas que estiguéssiu interessats a rebre informació sobre aquests ajuts adreceu-vos a acad@associacioacad.cat