(Trobareu ressaltat en vermell la modificació respecte del correu anterior)

Us fem arribar dos documents adjunts, l’adaptació a l’actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmicron del Pla Sectorial de l’entorn residencial (residències i llars residències de gent gran i residències de persones amb discapacitat) i les mesures de seguretat i protecció de centres de dia de gent gran i de centres i serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat.

Documents:

 
Com a resum del més destacat comentar-vos el següent:
 

 • Entorn residencial:
  • Cribratges a professionals: Es redueix la freqüència dels cribratges i únicament s’utilitza el TAR. Així persones vacunades amb dosi de reforç realitzen 1 TAR cada set dies i les persones  no vacunades o sense dosis de reforç es realitza 2 TAR a la setmana.
  • En els centres de dia integrats les persones que no estan correctament vacunades hauran de fer TAR en mostra nasal dues vegades a la setmana.
  • Professionals casos confirmats amb malaltia lleu o asimptomàtic: Es podran reincorporar al lloc de treball després dels set dies d’aïllament domiciliari sempre que prèviament a la seva reincorporació romanguin asimptomàtics un mínim de 72 hores, i tinguin un resultat TAR negatiu. Es recomana que en la seva incorporació al treball s’ubiquin en un espai COVID (zona vermella) sempre que sigui possible, o en zones on no hi hagi contacte amb residents de zona verda com a mínim fins al dia 10 dia.
  • Persones residents que són cas confirmat de la COVID-19 amb malaltia lleu o asimptomàtica: Estaran en zona vermella fins al dia 10 sempre que no presentin símptomes en els tres dies previs. Aquestes persones poden rebre visites de familiar amb cita prèvia (un màxim de 2 persones per visita i en espais individualitzats).
  • Professionals contactes estrets: No han de fer quarantena, sí han de fer PCR seriada en mostra nasal als 0,4 i 10 dies. Pot continuar treballant sempre que les PCR surtin negatives.
  • Resident contactes estrets:
   • Grup B2: No han de fer quarantena individual a l’habitació encara que hauran d’estar en espais diferenciats (sala d’estar, menjador, etc.) juntament amb el seu grup de convivència i fent servir mascareta quirúrgica sempre que sigui possible. Han de fer PCR seriades al 0, 4 i 10 dies. Poden rebre visites i fer sortides, si el resultat de la PCR del dia 0 és negatiu.
   • No vacunats, parcialment vacunats o sense dosi de reforç: 
   •  Han de fer quarantena a individual a l’habitació. PCR seriada als 0 i 10 dies. Poden rebre visites a partir del quart dia amb cita prèvia, si la PCR és negativa.
  • .Visites i sortides: A les residències vermelles es permeten les visites a les persones residents que estan en zona verda i als contactes estrets del grup B2 amb les mesures especificades anteriorment. Es manté la limitació a 2 familiars per resident, així com certificat COVID i en cas de no tenir-ho s’ofereix la realització de TAR.

 

 • Centres de dia integrats:
  • Cribratges:  Pel que fa als professionals igual a l’anterior.
  • Pel que fa a les persones usuàries  que no estan correctament vacunades hauran de fer TAR en mostra nasal dues vegades a la setmana.
 • Professionals casos confirmats amb malaltia lleu o asimptomàtic: igual a l’anterior sense la recomanació d’incorporació a zona vermella que no aplica.
 • Persones usuàries cas confirmat de la COVID-19 amb malaltia lleu o asimptomàtica: Aïllament domiciliari fins al dia 10 sempre que no presentin símptomes durant els 3 dies previs.
 • Professionals contactes estrets: No han de fer quarantena i igual entorn residencial.
 • Persones usuàries contactes estrets correctament vacunades   amb dosi de reforç: PCR seriada 0,4,10 i podrà continuar assistint al centre sempre que surti PCR negativa. Si en aquest període presentés simptomatologia compatible amb COVID, no hauran d’acudir al centre, i l’hauran d’informar.

 

 • Centre de dia i atenció diürna no integrats:
  • No hi ha cribratges
  • Maneig de casos: els professionals cas confirmat s’incorporen a la feina després de set dies d’aïllament domiciliari. Les persones usuàries cas confirmat han de fer deu dies d’aïllament domiciliari.

Gestió contactes estrets: pel que fa als professionals igual que en els anteriors. Pel que fa a les persones usuàries correctament vacunades amb dosi de reforç no han de fer quarantena però si vigilància de símptomes durant catorze dies. Les persones no vacunades o sense dosi de reforç han de fer quarantena durant deu dies en el seu domicili.