Arran de l’actualització de data 30 de desembre del “Pla de mesures organitzatives d’adaptació de l’atenció sanitària i de salut pública en fase de transmissió comunitària del coronavirus SARS-CoV-2” i amb relació a la seva adaptació en els centres residencials de gent gran, residències per persones amb discapacitat, centres de dia de gent gran i centres i serveis d’atenció diürna, us adjuntem el DOCUMENT ACTUALITZAT d’adaptació de les mesures de mitigació. 

Com a resum del més important a més del que ja es va informar amb relació al maneig de casos i contactes estrets de professionals en Fase II dir-vos el següent: (tots els canvis els teniu assenyalats en verd)

  • En Fase II de mitigació i per tots els centres i serveis objecte d’aquest document: en cas d’un professional que es realitza un TAR al seu domicili amb resultat positiu, el Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) li podrà sol·licitar un TAR de comprovació al seu centre de treball o al seu centre d’APS, si resideix en un altre municipi, després de fer la valoració del cas.
  • Pel que fa a les visites, en Fase II de mitigació i per residències, llars residències de gent gran i residències de persones amb discapacitat: Les persones residents amb malaltia lleu i sense immunosupressió que estan en zona vermella, el dia 7 del seu aïllament i sempre que hagin estat en els tres dies previs asimptomàtics i la PCR surti negativa podran rebre visites de familiars amb cita prèvia. Aquestes visites s’hauran de realitzar en un espai individualitzat per aquest resident i els seus familiars. Aquestes persones restaran a la zona vermella fins de dia 10 sempre que no presentin símptomes.
  • Pel que fa als centres de dia de gent gran no integrats, només es realitzaran cribratges en cas de brot.

Aquest document es publicarà al més aviat possible a la web del Departament de Drets Socials, previsiblement el divendres vinent.