Us informem que aquesta setmana ACAD hem signat un Conveni de col·laboració amb l’entitat i la Fundació “la Caixa” en el marc del Programa Incorpora. Aquest conveni té per objectiu afavorir una més gran incorporació de les persones en risc d’exclusió al món laboral i promoure la Responsabilitat Social Empresarial.

La Fundació “la Caixa” a través del Programa Incorpora de foment de l’ocupació promou, mitjançant diverses organitzacions sense ànim de lucre a nivell local, la plena inserció social i laboral de les persones en risc d’exclusió que incideix en l’increment de la seva qualitat de vida, i ACAD creu fermament en els beneficis mutus d’aquest tipus d’accions.

Com a fruit d’aquesta col·laboració els associats d’ACAD rebran informació i assessorament especialitzat per part del Programa Incorpora  sobre subvencions i ajudes a la contractació i creació de treball i, altres avantatges per contractar persones amb especials dificultats d’inserció. A més, en els casos que es requereixi, es farà l’assessorament necessari en relació a formació específica per a la qualificació dels treballadors contractats o per contractar.

En breu us informarem del procediment a seguir per tal de beneficiar-vos d’aquesta col·laboració.