Com sabeu, el TSJC va desestimar la demanda d’impugnació presentada per ACAD contra la constitució de la Mesa negociadora del I Conveni Col·lectiu Autonòmica de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT).
 

També us vam informar que el TSJC no va entrar en el fons dels motius de la impugnació, que són exclusivament:

  • Vulneració de la normativa establerta per l’Estatut dels Treballadors quant a la representativitat de les organitzacions empresarials.
  • No haver obtingut l’informe favorable de la Comissió Paritària del VII Conveni col·lectiu laboral marc estatal per obrir l’àmbit negocial autonòmic.

Us informem que ACAD ha presentat Recurs de Cassació davant la Sala Social del Tribunal Suprem com a resposta a la desestimació del recurs, i per tant la sentència de desestimació no és ferma.
 

ACAD ha estat acompanyada i recolzada en tot moment per part de l’Associació Catalana d’entitats de Salut (ACES), l’Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD), Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (CESOCAT), La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR), a qui volem agrair el seu suport.
 

Aquest conjunt d’associacions estem presentant als agents socials una proposta alternativa a GERCAT que sigui una millora en les condicions laborals de les persones treballadores i que no exclogui el 70% del sector i eviti per tant una doble escala salarial.

Trobareu adjunt el comunicat conjunt d’aquestes associacions.

Us anirem informant de l’evolució de les negociacions.