Arrel de la presa de possessió del nou Govern de la Generalitat, ACAD estén la mà a la nova consellera de Drets Socials, la senyora Violant Cervera Gòdia. Per col·laborar des de ja amb l’executiu. Des d’ACAD volem seguir treballant colze a colze amb l’administració i oferim tota la nostra col·laboració per millorar el nostre sector.

 

Sabem que hi ha molts afers per resoldre i molts altres aspectes a millorar en residències, centres de dia i l’atenció a la dependència. ACAD representa més de 9.000 places de residències i serveis d’atenció a la dependència i és la primera de Catalunya en nombre de places de centre de dia i la segona en nombre de places de residència, i per tant ha de continuar jugant un paper essencial en ser un vas comunicant de primer nivell entre membres del sector i el Govern.

 

Desitgem a la nova Consellera i a tot el seu equip tota la sort del món i encerts en la gestió dels nostres àmbits d’actuació. Amb ACAD trobarà la mà estesa.

 

Barcelona, 2 de juny de 2021