Una delegació d’ACAD, Associació de Centres d’Atenció a la Dependència, s’ha reunit amb la Consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i amb la Secretària General, Dolors Rusinés i la  Secretària d’Afers Socials i Famílies, Anna Figueras. En aquesta reunió ACAD ha exposat les necessitats més urgents del sector, ha estès la mà a la col·laboració i també hem explicat el motiu pel qual ACAD ha decidit impugnar la constitució de la mesa negociadora del primer Conveni Català del Sector.

 

Demandes d’àmbits sanitari i econòmic

Des d’ACAD hem transmès a la consellera la necessitat d’establir PCRs ciclats davant la PCR normal positiu en personal asimptomàtic i correctament vacunat. A més, també hem demanat la Disponibilitat de TAR per a centres de dia autònoms (per a usuaris i treballadors) i així considerem el treballador de centre de dia igual que el de residència. També hem exposat d’altres mesures com, la realització d’estudi serològic periòdic a treballadors i usuaris per tal de tenir coneixement de la immunitat del grup i l’obligació de vacunació per a treballadors i usuaris de residències i centres de dia.

En l’àmbit econòmic, ACAD demanem un increment de tarifes per poder afrontar les millores salarials i millores de condicions laborals, de materials i d’increments de rati als centres. A més creiem necessari un increment dels imports de les PEV de residencia, centres de dia i SAD per poder afavorir la llibertat d’elecció de centre i així evitar el nombre de trasllats de centre dels usuaris.

 

Sobre el model de futur de les residències que planteja ACAD

ACAD acumula experiencia per dissenyar el futur de les residències i centres de dia. És per això que demanem visibilitat sobre el futur desplegament del Decret 69/2020. També demanem participar de l’Agència Social i Sanitària per tal que tingui en compte els centres de dia i el Servei d’Atenció Domiciliària.

Per últim, ACAD recorda que és imprescindible un Conveni Col·lectiu d’àmbit català, que sigui una eina efectiva per aplicar millores salarials i en les condicions de treball. Recordem que ACAD va impugnar la creació del conveni per què se’ns va negar la representatitivtat que ens pertoca.

 

Barcelona, 03 de setembre de 2021