La Junta d’ACAD s’ha reunit amb caràcter d’urgència en vista de la greu situació d’impagament que estem patint les residències i els centres col·laboradors per part del Govern. En vistes al silenci preocupant que estem  rebent per part dels responsables del Departament d’Afers Socials, demanem accions concretes i més contundents davant la greu situació econòmica que representa aquest deute acumulat per part del Govern de la Generalitat.

Des d’ACAD remarquem que el Departament NO HA ATÈS el compromís públic de pagament del mes de juliol, previst pel 15 d’octubre. Tampoc tenim resposta a la nostra pregunta de quan es farà efectiu aquest pagament, malgrat haver-ho preguntat al Conseller de Treball, al Secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies, al Secretari d’Afers Socials i Famílies i a la sots-directora general de Gestió de Recursos.

Tanmateix, tampoc sabem quan cobrarem el sobre cost generat per la COVID, recollit al Decret Llei 29/2020, amb caràcter retroactiu des de l’1 de juliol per a totes les places amb finançament públic. I afegim també que les instruccions de pagament de places col·laboradores i privades amb prestació vinculada, no concreten res sobre el pagament de les places en el període que transcorre de l’1 de juliol al 30 de setembre.

Barcelona, 16 d’octubre del 2020