El serveis tècnics d’ACAD, Associació de Centres d’Atenció a la Dependència, va detectar una errada en el càlcul del pagament de les places buides de centre de dia corresponents a la primera quinzena de setembre.

Després de la detecció de l’errada, ACAD va elevar queixa a la Secretària d’Afers Socials i Famílies Després de primeres respostes negatives per part de la secretaria, al·legant que no existía cap error de càlcul, ACAD va seguir insistint i va elevar la queixa al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies. Després d’una nova revisió, ens van confirmar que efectivament ens han de donar la raó, i constataven que hi havia una errada en la fórmula de càlcul.

Ara és la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies qui ja està fent els recàlculs per tal d’abonar la diferencia, tot i que encara no s’ha pogut comprometre amb una data de pagament.

 

Sobre ACAD

ACAD, que representa més de 9.000 places de residències i serveis d’atenció a la dependència, continuem treballant per garantir el màxim benestar i salut dels nostres usuaris i usuàries.

Barcelona, 20 de gener de 2021