ACAD, Associació de Centres d’Atenció a la Dependència, valora de manera molt positiva que la implantació de les vacunes comenci per les residències de gent gran. El col·lectiu de persones usuàries i de personal laboral dels centres necessita realment aquesta vacuna com a eina de protecció front la Covid-19.

Des de les residències hem constatat que l’índex de resposta positiva a la vacunació voluntària ha estat superior al 90% entre les persones usuàries i més del 80% en el personal que hi treballa a les residències.

La gestió del procés de vacunació s’ha dut a terme en un temps de rècord, i les residències, tot i tenir un marge mínim de temps, han col·laborat en tot allò necessari per tal de fer efectiva la vacunació.

Ara cal incloure els centres de dia

ACAD considera que també cal incloure en aquesta primera ronda de vacunacions al personal i usuaris dels Centres de Dia, ja que són també col·lectius inclús de major risc que els de les residències pel fet d’haver-hi més desplaçaments i contactes entre usuaris, personals i familiars. Per tal de seguir amb la seva activitat, ACAD assegura una vacunació efectiva als centres de dia és la millor eina de prevenció per a tothom. A més, ACAD destaca de la importància que juguen els centres de dia en la salut de les persones usuàries.

Sobre ACAD

ACAD, que representa més de 7.000 places de residències i serveis d’atenció a la dependència, continuem treballant per garantir el màxim benestar i salut dels nostres usuaris i usuàries.

 

Barcelona, 28 de desembre de 2020