Amb l’avançament de la última onada de la COVID-19 són molts els treballadors de residències que s’han vist obligat a guardar quarantena, malgrat no ser portadors del virus, per haver sigut contacte directe amb algun positiu. Les quarantenes preventives estan abocant a molts centres assistencials i residències a patir per garantir el nombre mínim de treballadors i al límit del col·lapse per manca de treballadors.

Trobem molts casos que figuren com a falsos positius, amb treballadors totalment asimptomàtics i acrediten en una PCR posterior que no duen càrrega viral. Aquesta circumstància pot motivar absències laborals de 7 dies i generar un trasbals a l’equip dels centres i al seu normal funcionament. Recordem que el nostre sector és un dels que més càrrega emocional i laboral acumula des de l’inici de la pandèmia.

En aquests moments, el mercat laboral del sector assistencial està patint una greu crisi per manca de personal i si hem d’afegir la dificultat de trobar substituts en aquestes dates pot abocar a les residències al límit de la seva capacitat d’assistència.

 

Mantenir el sobre cost COVID

ACAD recorda que la Generalitat encara no ha anunciat la renovació per aquest 2022 del sobre cost COVID a les residències i centres de dia. Sense aquesta aportació, moltes residències es veuran obligades al tancament, ja que no podran assumir els costos generats i sobrevinguts per la pandèmia.

 

Si voleu ampliar més informació, podeu contactar amb

ASSOCIACIÓ ACAD,

93 706 58 50

 

 

 

 

 

Barcelona, 31 de desembre de 2021