Ahir dissabte 9 de maig es va publicar al BOE l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions.

Concretament l’ordre diu:
«En materia de servicios sociales se dispone la apertura de todos los centros recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, con el fin de que en los mismos se pueda llevar a cabo la atención presencial de aquellos ciudadanos que lo necesiten, prestando especial atención a los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.»

Aquesta reobertura s’hauria de fer efectiva a partir de demà dilluns en tots aquells territoris que demà dilluns passen a fase 1

ACAD va mantenir una reunió de treball divendres 8 amb el Secretari d’Afers Socials i Famílies, el sr. Francesc Iglesies. L’únic punt de l’ordre del dia era iniciar un document marc per a la reobertura dels centres de dia temporalment tancats per l’actual crisi sanitària. Les condicions inicials que ens va transmetre el Secretari eren:

  • No reobertura del centres de dia amb usuaris dintre fins a Fase 3.
  • Començar a utilitzar els recursos dels centres de dia per a donar serveis de suport als usuaris del mateix centre en Fase 2.

Arran d’aquest canvi de criteri ens hem posat en contacte amb el Secretari per demanar-li aclariments i instruccions.

Des d’ACAD, davant la impossibilitat d’obrir demà sense protocols del Departament de Salut i sense el material de protecció, desaconsellem la reobertura dels centres de dia.

Tan bon punt tinguem novetats al respecte us les farem saber.