ACAD està compromesa amb la Igualtat entre homes i dones, i per això hem preparat un webinar el proper 07/04/2021 de 10 a 11 per informar-vos de les novetats respecte a l’obligació de tindre un Pla d’Igualtat, així com poder resoldre els dubtes que sobre aquest tema pugueu tenir.
 
Tractarem temes com:
 
Què és un pla d’igualtat?
Un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Quines empreses estan obligades a tenir-lo?
El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, va reduir de 250 a 50 el nombre necessari de persones treballadores en plantilla perquè fos obligatòria l’aplicació i elaboració d’un pla d’igualtat. Aquesta novetat s’ha anat integrant de manera progressiva:

• Des del passat 7 de març de 2020, ho han de tenir totes les empreses amb més de 150 persones en plantilla.
• A partir del 7 de març de 2021, ho han de tenir totes les empreses amb més de 100 persones en plantilla.
• A partir del 7 de març de 2022, hauran de tenir-ho totes les empreses de 50 a 100 persones en plantilla.

Els plans d’igualtat obligatoris pel nombre de persones en plantilla hauran de ser negociats amb la representació legal de les persones treballadores. Així ho estableix el reglament aprovat a través del Reial decret llei 901/2020, de 13 d’octubre, que va entra en vigor el 14 de gener de 2021.
 
El pla d’igualtat continua sent obligatori:

• Quan ho estableixi el conveni col·lectiu d’aplicació, independentment del nombre de persones en plantilla, en els termes previstos en el conveni col·lectiu.
• Quan ho acordi l’autoritat laboral en un procediment sancionador, en substitució de les sancions accessòries per l’elaboració i aplicació d’aquest pla. Serà prèvia negociació o consulta, en el seu cas, amb la representació legal de les persones treballadores, en els termes que fixi l’indicat acord.

Quines fases té la implantació d’un Pla d’Igualtat?
Iniciativa. L’empresa ha de tenir la voluntat d’implantar-lo.
Diagnosi. Estudi de la situació de l’empresa.
Disseny. S’elabora a partir de la diagnosi realitzada.
Implantació. Execució del pla.
Seguiment i avaluació. S’estableix de forma periòdica per adequar el Pla als canvis que es vagin produint.
 
Totes aquestes qüestions i més, les abordarem en el Webinar. Us hi esperem.

Si hi esteu interessats seguiu aquest ENLLAÇ per a la inscripció.