Us recordem la necessitat d’acreditar-se a tots els centres:

  • Col·laboradors
  • Centre privat no acreditat que vulgui tenir places PEV
  • Centre privat que vulgui optar a places públiques en les noves convocatòries de places

Us facilitem de nou l’enllaç a la Guia per a emplenar la sol·licitud per obtenir l’acreditació com entitat proveïdora de serveis de la xarxa de serveis socials d’atenció pública