Carta del president d’ACAD al Conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, on enumerem els quatre punts més importants a afrontar aquest any:

  1. Increment valent de tarifes no inferior al 15%.
  2. Millorar l’accessibilitat als serveis: noves places públiques i increment dels ajuts PEV.
  3. Posada en marxa de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària.

Donar pautes clares al procés de transformació de places col·laboradores a concertades.