A la web de gestió de centres “Gestió Accés Residències Gent Gran” ens indica que des de l’1 de juliol, aquells centres de dia que hagin de tancar per causa Covid (actualment han de tancar aquells centres de dia que no disposin d’espai i personal propi) ho han d’indicar a la web.

Concretament diu:

  • Cal donar de baixa els usuaris per motiu 32.
  • Caldrà tornar a fer l’alta dels usuaris des del punt 3 (Gestió d’ingressos i baixes del centre) quan reingressin.

Especifiquen que aquest registre és necessari per poder cobrar.