Avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/2193/2020, de 9 de setembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, prevista a la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (ref. BDNS 523151).

Us n’avancem un resum: 

 • El termini de presentació: s’inicia a les 08.00 h del proper dilluns 14/09/2020 i hi ha un termini d’un mes.
 • El DTASF té TRES MESOS per resoldre la sol·licitud. El silenci és negatiu.
 • La tramitació és totalment electrònica mitjançant certificat electrònic del treballador/a.
 • La instància per a fer la presentació estarà penjada a http://tramits.gencat.cat/ 
 • Les empreses han de facilitar la certificació, el model d’aquesta estarà penjat a http://tramits.gencat.cat/
 • El pagament l’efectuarà el DTASF mitjançant transferència al compte bancari que indiqui el treballador.
 • Tenen dret els treballadors següents:
  • Auxiliar de geriatria  …………………………………  900 €
  • Personal atenció directa amb discapacitat  …  900 €
  • Coordinador/a assistencial  ………………………  900 €
  • Metge/essa  ……………………………………………  900 €
  • Diplomat/da en infermeria  ……………………….  900 €
  • Altres professionals:
   • Director/a responsable  ………………….  500 €
   • Fisioterapeuta  ……………………………..  500 €
   • Terapeuta ocupacional  …………………  500 €
   • Treballador/a social  ……………………..  500 €
   • Educador/a social  ………………………..  500 €
   • Psicòleg/a  …………………………………..  500 €
 • Per tant, han quedat fora: els/les animadors/res socio-culturals i tot el personal d’atenció indirecta (excepte el director).
 • La RESOLUCIÓ dóna a entendre que els professionals anteriors amb contracte mercantil NO tenen dret a aquest ajut.
 • Tenen dret les persones treballadores que hagin treballat entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020. La parcialitat de prestació de serveis, sigui a temps parcial o parcialitat en la temporalitat, comportarà un pagament proporcional.
 • Els certificats empresarials no s’hauran d’adjuntar a la instància, però l’Administració podrà fer les comprovacions que estimi convenients.

Des d’ACAD us farem arribar properament una nota informativa més completa un cop tinguem visibilitat de la instància així com resposta a certs dubtes que presenta la RESOLUCIÓ.

 RESOLUCIÓ TSF/2193/2020, de 9 de setembre.