Aquest matí hem signat el conjunt de patronals, la Conselleria de Drets Socials i Sindicats un l’Acord sectorial de bases per a la construcció d’un Sistema de Serveis Socials propi de Catalunya

A més de parlar de tarifes:
– Estableix un increment de tarifes del 4% per aquest any
– Un pagament del 2% sobre la tarifa de l’any 2022 pels costos sobrevinguts de la crisi energètica
– Un increment mitjà de la tarifa del conjunt de serveis socials del 5% per l’any 2024

l’Acord pretén transformar la Xarxa de Serveis Socials en un Sistema amb una major interlocució entre les parts així com una major flexibilització entre serveis, dotant-lo de major força i projecció per tal que sigui realment la quarta pota de l’estat del benestar, i tingui, per tant, el pes pressupostari que necessita i mereix.

Altres aspectes que s’inclouen en l’Acord són:
– Realitzar un escandall de costos de cadascun dels serveis de la Cartera de Serveis Socials per així establir una tarifa justa per a cadascun d’ells.
– Revisió profunda de la Cartera de Serveis Socials per fer-la més flexible.
– Incorporació del Departament de Drets Socials a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), per tal d’establir, posteriorment criteris d’avaluació i inspecció basats en la qualitat del servei.
– Tendir, progressivament, a l’equiparació de les condicions laborals dels professionals de tota la xarxa concertada de serveis socials amb les de la resta de personal de la xarxa de serveis socials de gestió directa i/o també respecte als que desenvolupen les mateixes funcions dins altres serveis a les persones.