Fem extensiu el correu que ens fa arribar la Direcció general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat:

Benvolgudes, benvolguts
 

Com ja sabeu, el Departament de Drets Socials fa anys que aposta per la promoció i la millora contínua de la qualitat dels serveis. Aquesta qualitat es garanteix mitjançant un sistema d’acreditació de les entitats proveïdores, regulat pel Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, a través del qual es confirma que s’assoleixen els estàndards de qualitat exigits per formar part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública avaluant el compliment dels requisits establerts, i que, alhora, permet accedir a la prestació dels serveis, sigui de manera concertada o de gestió delegada.
 
Per aquest motiu, i per indicació de la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, Montserrat Vilella i Cuadrada, us convoquem dilluns dia 16 de maig a les 11:00 h, a una reunió virtual amb el sector de gent gran, per tal d’informar-vos sobre el procés d’acreditació.
 
En aquesta trobada també acompanyarà a la directora general la senyora Gemma Martínez, tècnica adscrita a la direcció general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat
 
Us faig arribar en aquest correu de convocatòria l’enllaç de la reunió per tal de facilitar-vos l’accés:

 
___________________________________
Reunió del Microsoft Teams
Uniu-vos amb l’ordinador o l’aplicació mòbil
Feu clic aquí per unir-vos a la reunió
Més informació | Opcions de reunió