Us informem que el conflicte col·lectiu entre patronals i sindicats referent a quin IPC és d’aplicació a l’hora de calcular les taules salarials del VII Conveni Marc Estatal ha estat resolt a favor de la part sindical indicant que l’increment salarial amb data 1 de gener de 2022 ha de ser del 6,5%.

Restem però a l’espera de la publicació de les taules salarials així com de l’estudi que estem fent per part de les patronals de la possibilitat de recorrer la sentència.

Us anirem informant de les novetats al respecte.