Aquest matí hem estat convocats per la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, la Sra. Aina Plaza, juntament amb responsables del Departament de Salut per contrastar el nou document de Pla d’acció en centres residencials que es farà públic en els pròxims dies. Aquest nou Pla d’acció respon a la necessitat de fer un nou esforç addicional per tal d’evitar que, en aquesta segona onada, el virus entri a les residències o en el cas que entri l’impacte sigui el mínim possible. En el document es demana actuar a les residències en 5 àmbits:

  1. Reforç en el cribratge de professionals: S’està observant que la principal via d’entrada del virus a les residències són els professionals. Per tant, ja s’ha donat ordre als CAP perquè es posin en contacte amb les residències del seu territori per coordinar un cribratge massiu a la totalitat del personal, al voltant de 50.000 test. Per agilitzar el procés s’utilitzarà un nou format de PCR de frotis nasal d’autopresa de mostra que vindrà acompanyat d’un vídeo formatiu de com procedir. En cas de resultat positiu es farà un cribratge a tota la residència, tal com es fa actualment.
  2. Intensificació de certes mesures de prevenció i protecció: S’han identificat uns punts de millora comuns a les diferents residències on hi ha hagut brots: Sectorització, unitats de convivència estables, garantir la seguretat en circuits de bugaderia, residus i cuina, relaxació de la desinfecció en moments d’esbarjo. Des del Departament de Salut demanen més i millor implicació de la RHS per establir protocols i fer seguiment dels mateixos. Se’ns comunica que se sol·licitarà a les residències informin de qui és la RHS de cada centre.
  3. Activació d’equips d’intervenció ràpida territorials per fer front a brots: Aquests equips tindran l’encàrrec d’actuar de forma urgent i presencial a les residències i estaran formats per personal d’Afers Socials i Famílies, Salut Pública, Primària i la mateixa RHS de la residència.
  4. Reforç de les relacions amb les famílies: aquest pla d’acció preveu una nova suspensió per almenys 15 dies de les sortides dels residents. Per compensar aquesta restricció es demanarà a les residències reforçar la possibilitat de visites de familiars de tal manera que es garanteixi un mínim d’una visita setmanal per usuari i que els  horaris de visita siguin compatibles amb la vida laboral dels familiars.
  5. Crida de professionals: Des de la Generalitat s’està organitzant una crida de personal d’atenció directa, principalment auxiliars, i es començarà a fer-los formació en cures, prevenció de contagis, model d’ACP… per tal ja tinguin una adequada formació en el cas que sigui necessària la seva immediata incorporació als centres residencials si aquesta segona onada així ho precisa.

Des de les diferents patronals assistents hem remarcat entre d’altres qüestions la dificultat que tenen tots els centres en trobar DUE, la necessitat d’accelerar el pagament del sobre cost Covid i els endarreriments als centres col·laboradors així com el fet que els centres van molt tensats de sobrecàrrega de treball.

Tan bon punt tinguem el Pla d’acció definitiu us el remetrem.